Bozulan Aşka Aşk Büyüsü Yapmak

Çüftlerden biri diğerine karşı soğuksa ve sudan bahanelerle tartışıyorsa, hatta ayrılmışlarsa bile onları tekrar birleştirmek ve aralarındaki soğukluğu ortadan kalrdırıp tatlı bir huzur ve muhabbet temin etmek için 41 tane mum al ve her bir mumun üzerine berhetiyyenin azimetini yaz sonra yine her bir muma birer kez oku. Matluplardan biri veya onların adına bir başkası niyet ederek her hece bir tanesini yaksın 41 gün içerisinde tamamen derin bir muahbbet ve huzura kavuşurlar.
Dua budur
Allahümme inni bihakkki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Huturin 2 Kalnehudin 2 Berşanin 2 Kezhirin 2 Nemuşelhin 2 Berheyula 2 Beşkeylehin 2 Gamezin 2 Enkalelitin 2 Kabratin 2 Ğayahen 2 Keydehula 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhehirin 2 Bikehtahunihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhin 2 Allahümme bihaki kehkehicin yağtaşiyyin bihakki letşağşağvilin emvilin celdin mehcemen helmecin verudiyetin mehfeyacin bi-ızzetike illa ma ehazte bisem-ıhim ve ebsarihim sübhane men leyse kemislihi şey-ün fissemavati vel ardi ve hüzzemiul alim.